Read this page in english (englanniksi)

Missä matkaendurolla saa ajaa?

Maastoajo moottorikäyttöisellä ajoneuvolla on sallittua vain maanomistajan luvalla. Maastoliikennelain neljännessä pykälässä todetaan seuraavaa:

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.

Kolmannessa pykälässä maasto on määritelty seuraavasti:

Tässä laissa tarkoitetaan:

2) maastolla maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen.

Maastoajon piiriin kuuluvat urat ja polut erotat tiestä helpoiten peruskartan merkinnöistä. Mikäli ura on merkitty karttaan katkoviivalla, uralla ajaminen luetaan maastoajoksi. Vastaavasti yhtenäinen viiva tarkoittaa tietä, eikä sitä luokitella maastoksi. Moottorikelkkareiteillä ajaminen muilla moottoriajoneuvoilla on kiellettyä.

Maastoajosta pääset kuitenkin nauttimaan helposti, kun kysyt ajeluun luvan maanomistajalta. Kun huomioit maanomistajan näkökulman, ettei ajelusta aiheudu liikaa häiriötä tai esimerkiksi metsänhoidollista vahinkoa, niin sinulla on hyvät mahdollisuudet saada lupa ajeluun. Taajamien läheisyydessä ei kannata maastoajoa harrastaa. Tästä seuraa helposti tilanne, että alueella asuvat ihmiset häiriintyvät melusta ja siitä seuraa negatiivista huomiota lajille. Kevyillä enduropyörillä, joilla on tarkoitus ajaa pääasiassa maastossa, kannattaa hakeutua seurojen kautta enduroratojen käyttäjiksi.

Lähde: Maastoliikennelaki

Sorateitä on Suomessa yli 300 000 km. Sorateillä, myös yksityisteillä, saa lähtökohtaisesti ajaa matkaendurolla, kun sitä ei ole liikennemerkein erikseen kielletty ja käyttö on satunnaista.

Yksityistien omistaja voi kieltää tien satunnaisen käytön, mikäli kunta tai valtio ei vastaa tien kunnossapidosta tai tien rakentamiseen tai ylläpitoon ei ole saatu avustusta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tien ulkoisista seikoista et voi tätä asiaa päätellä. Näin ollen, vaikka tien käyttöä ei tällä hetkellä olisi kielletty, on mahdollista, että se voidaan kieltää. Vapautta kannattaakin käyttää vastuullisesti!

Lisäksi on hyvä huomioida, että ajokieltomerkin lisääminen vaatii luvan. Tämän takia osassa yksityisteitä ei ajokieltomerkkiä ole, vaikka omistajat eivät läpiajoa haluaisi sallia. Luvan hankkiminen on oma prosessinsa ja liikennemerkki on joidenkin mielestä esteettinen haitta.

Me kaikki voimme käytöksellämme vaikuttaa siihen, kielletäänkö teiden käyttöä vai ei. Yksityisteiden käytössä onkin hyvä noudattaa seuraavia periaatteita:

  • Älä käytä tietä, jonka päässä on ajokieltomerkki.
  • Vältä tien toistuvaa käyttöä. Yleinen käyttöoikeus koskee vain satunnaista käyttöä.
  • Pihapiirin läpi ajettaessa aja ohi mahdollisimman hitaasti, matalilla kierroksilla ja pienellä vaihteella. Sinun pitää ehtiä pysäyttämään pyöräsi, vaikka nurkan tai pensaan takaa juoksee koira tai lapsi tiellesi. Turha kaasuttelu aiheuttaa tarpeetonta meluhäiriötä pihapiirissä asuville.
  • Huomioi tien välittömässä läheisyydessä oleva asutus. Asukkaita häiritsee ääni ja kovavauhtiset ohitukset, jotka koetaan potentiaalisiksi vaaratilanteiksi.
  • Toimi kohteliaasti kohdatessasi tien omistajia. Mikäli sinut pysäytetään yksityistiellä ajaessasi ja tässä yhteydessä saat suusanallista palautetta, toimi kohteliaasti ja kuuntele palaute rauhallisesti. Älä ryhdy väittelemään keskustelukumppanin kanssa tai käymään läpi tieliikennelain pykäliä. Helpointa on myöntää virheensä ja antaa tarvittaessa lupaus välttää tien käyttöä. Kypärän poistaminen ja kasvojen näyttäminen yleensä rauhoittaa kiivasta keskustelua. Näin ylläpidämme hyvää mainetta harrastajista ja vältymme tarpeettomilta tienkäyttöoikeuksien estämisiltä.
  • Kohdatessasi tiellä hevosen hiljennä vauhti minimiin, vältä äkkinäisiä liikkeitä ja ääniä. Pysähdy, jos ratsastaja sitä pyytää käsimerkillä. Nosta nopeutta vasta reilusti ohituksen jälkeen.

Muista, että sorateitä Suomessa riittää, vaikka niillä kaikilla ei saisikaan ajaa.

Lähde: Yksityistielaki